main-hero bg
main-hero bg

EYES

MY DREAM PALETTE
NEW

MY DREAM PALETTE

Eyeshadow Palette
$69
GLAM
BEST SELLER

GLAM

Eyeshadow Palette
$69
BIBA
Best Seller

BIBA

Eyeshadow Palette
$129
PASTEL
New

PASTEL

Eyeshadow Palette
$65
BRONZE
Best Seller

BRONZE

Eyeshadow Palette
$69
TRIOCHROME

TRIOCHROME

Eyeshadow Palette
$129
CIRCO LOCO

CIRCO LOCO

Eyeshadow Palette
$129
ZENDO
Best Seller

ZENDO

Eyeshadow Palette
$69
LOVE

LOVE

Eyeshadow Palette
$65
SUNRISE
Best Seller

SUNRISE

Eyeshadow Palette
$69
EYESHADOW PALETTE 28 PURPLE-BLUE

EYESHADOW PALETTE 28 PURPLE-BLUE

28-Pan Eyeshadow Palette
$239
EYESHADOW PALETTE 28 GREEN-BROWN

EYESHADOW PALETTE 28 GREEN-BROWN

28-Pan Eyeshadow Palette
$239
GLAM FACE PALETTE choose your shade
Best Seller

GLAM FACE PALETTE

Eye & Cheek Essentials
$62
RETRO
Best Seller

RETRO

Eyeshadow Palette
$69
SUNSET

SUNSET

Eyeshadow Palette
$129
CORAL

CORAL

Eyeshadow Palette
$48
METROPOLIS EYESHADOW PALETTE
Best Seller

METROPOLIS EYESHADOW PALETTE

28-Pan Eyeshadow Palette
$129
CAMEL

CAMEL

Eyeshadow Palette
$48
CRANBERRY

CRANBERRY

Eyeshadow Palette
$48
CHROMA CRYSTAL choose your shade

CHROMA CRYSTAL

Liquid Eyeshadow
$25
CHROMIUM choose your shade

CHROMIUM

Liquid Eyeshadow
$28
MINI XENON

MINI XENON

Mini Eyeshadow Palette
$27
MINI LOVE

MINI LOVE

Mini Eyeshadow Palette
$27
MINI BIBA
Best Seller

MINI BIBA

Mini Eyeshadow Palette
$27