main-hero bg
main-hero bg

EYES

MINI GLAM EYESHADOW PALETTE

MINI GLAM EYESHADOW PALETTE

Mini Eyeshadow Palette
$27
MINI BRONZE EYESHADOW PALETTE

MINI BRONZE EYESHADOW PALETTE

Mini Eyeshadow Palette
$27
BABY GOLD EYESHADOW PALETTE

BABY GOLD EYESHADOW PALETTE

Eyeshadow Palette Ornament
$19
STAR EYESHADOW PALETTE

STAR EYESHADOW PALETTE

Eyeshadow Palette
$169
LOVE EYESHADOW PALETTE

LOVE EYESHADOW PALETTE

Eyeshadow Palette
$65
CAMEL EYESHADOW PALETTE

CAMEL EYESHADOW PALETTE

MINI EYESHADOW PALETTE
$48 $0
WORK & SET + choose your shade

WORK & SET +

Cream Eyeliner
$26
MINI ZENDO EYESHADOW PALETTE

MINI ZENDO EYESHADOW PALETTE

Mini Eyeshadow Palette
$27
SUNRISE EYESHADOW PALETTE

SUNRISE EYESHADOW PALETTE

Eyeshadow Palette
$69
MINI LOVE EYESHADOW PALETTE

MINI LOVE EYESHADOW PALETTE

Mini Eyeshadow Palette
$27
BABY BRONZE EYESHADOW PALETTE
NEW

BABY BRONZE EYESHADOW PALETTE

Eyeshadow Palette Ornament
$19
LILA EYESHADOW PALETTE

LILA EYESHADOW PALETTE

Eyeshadow Palette
$129
MINI NUDE EYESHADOW PALETTE

MINI NUDE EYESHADOW PALETTE

Mini Eyeshadow Palette
$27
MINI TROPIC EYESHADOW PALETTE

MINI TROPIC EYESHADOW PALETTE

Mini Eyeshadow Palette
$25
MACRO BLADE LIQUID LINER

MACRO BLADE LIQUID LINER

Liquid Liner
$27
BLACKEST BLACK EYESHADOW

BLACKEST BLACK EYESHADOW

Black Matte Finish Eyeshadow
$29
MINI SUNSET EYESHADOW PALETTE

MINI SUNSET EYESHADOW PALETTE

Mini Eyeshadow Palette
$27
CHROMA CRYSTAL Liquid Eyeshadow choose your shade

CHROMA CRYSTAL Liquid Eyeshadow

Liquid Eyeshadow
$25
CRANBERRY EYESHADOW PALETTE

CRANBERRY EYESHADOW PALETTE

MINI EYESHADOW PALETTE
$48
SUNSET EYESHADOW PALETTE

SUNSET EYESHADOW PALETTE

Eyeshadow Palette
$129
28 GREEN-BROWN EYESHADOW PALETTE

28 GREEN-BROWN EYESHADOW PAL...

28-Pan Eyeshadow Palette
$239
CORAL EYESHADOW PALETTE

CORAL EYESHADOW PALETTE

MINI EYESHADOW PALETTE
$48
28 PURPLE-BLUE EYESHADOW PALETTE

28 PURPLE-BLUE EYESHADOW PAL...

28-Pan Eyeshadow Palette
$239
CHROMA CRYSTAL TOP COAT choose your shade

CHROMA CRYSTAL TOP COAT

Liquid Eyeshadow
$28