main-hero bg
main-hero bg

Primers

FACE GLOW PRIMER

FACE GLOW PRIMER

Face Primer
₭804,000
HY-GEN PRIMER SERUM

HY-GEN PRIMER SERUM

Energizing & Hydrating Primer Serum
₭1,102,000
LIFTING PRIMER

LIFTING PRIMER

Lifting Primer Anti-Aging Serum
₭827,000
MAGIC PRIMER

MAGIC PRIMER

Anti-Shine Face Base
₭758,000