main-hero bg
main-hero bg

LIQUID EYESHADOWS

CHROMA CRYSTAL TOP COAT choose your shade

CHROMA CRYSTAL TOP COAT

Liquid Eyeshadow
Rs 410
CHROMIUM LIQUID EYESHADOW choose your shade

CHROMIUM LIQUID EYESHADOW

Liquid Eyeshadow
Rs 410
CHROMA CRYSTAL Liquid Eyeshadow choose your shade

CHROMA CRYSTAL Liquid Eyeshadow

Liquid Eyeshadow
Rs 366