main-hero bg
main-hero bg

LIQUID EYESHADOWS

CHROMA CRYSTAL TOP COAT choose your shade

CHROMA CRYSTAL TOP COAT

Liquid Eyeshadow
€28,95
CHROMIUM LIQUID EYESHADOW choose your shade

CHROMIUM LIQUID EYESHADOW

Liquid Eyeshadow
€28,95
CHROMA CRYSTAL Liquid Eyeshadow choose your shade

CHROMA CRYSTAL Liquid Eyeshadow

Liquid Eyeshadow
€25,95